U-THEATRE BEYOND TIME, Liu Ruo-Yu et Huang Chih-Chun

Scénographie et lumières Lin Keh-Hua ; Costumes Tim Yip ; Vidéo Hsu Yi-Chun. Avec : Huang Kun-Ming, Huang Kuo-Chung, Liu Shu-Chih, Chiu Shang-Che, Kan Po-Chu, Yang Meng-Ju, Tu Yu-Fong, Chang Ya-Lun, Su Yin-Tsu, Ou Kui-Lan, Liu Ping-Tsen, Li Yan Huei, Hsu Ching-Fang, Sun I-Chin, Niu Li-Sha

au Théâtre du Chatelet le 14 septembre 2015.
retour

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

© Patrick Berger